BIM – ZASADY WDRAŻANIA

Należy pamiętać, że BIM nie jest sam w sobie rozwiązaniem technicznym. W celu realizacji tego podejścia konieczne jest skorzystania z dedykowanego mu oprogramowania. Jednym z rozwiązań, które zostało stworzone z myślą o zwolennikach tej koncepcji jest oprogramowanie ALLPLAN, które opiera się na technice parametrycznego modelowania budynków, które automatycznie aktualizuje wprowadzanie zmian do projektu i jego dokumentacji. ALLPLAN zapewnia utrzymanie spójności, aktualności i dostępu do danych w zintegrowanym środowisku cyfrowym. Dzięki temu architekci, konstruktorzy, projektanci instalacji wewnętrznych i inwestorzy mają całościowy wgląd do realizacji na wszystkich etapach jej tworzenia.

Rolę oprogramowania przy wdrażaniu technologii BIM można porównać chociażby do tego, jaką rolę spełniają programy graficzne w pracy UX Designera. Oprogramowanie wykorzystujące techniki parametrycznego modelowania budynku i tym samy staje się narzędziem do obróbki projektu. W przypadku wszystkich działań kreatywnych i koncepcyjnych, w ogromnej mierze dąży się do ich automatyzacji. Podobnie jest w przypadku oprogramowania wykorzystującego technologię BIM – wszystkie zmiany wprowadzane w projekcie, na którymkolwiek z jego etapów automatycznie aktualizują jego całościowy wygląd.

Oprogramowanie ALLPLAN, dzięki temu że stanowi wsparcie dla technologii BIM umożliwia m.in. wizualizację i wychwycenie głównej koncepcji projektu, przestrzeni, kompatybilności i współdziałania rozmaitych procesów, a także zrozumienia funkcjonowania wszystkich urządzeń w obiekcie, które po zakończeniu realizacji będzie stanowił jego podstawę. Modelowanie i symulacja rzeczywistości w świecie cyfrowym zapewniają niemalże niczym nieograniczone możliwości marketingowe i analityczne.

Be the first to comment on "BIM – ZASADY WDRAŻANIA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*